Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Новини

Националният съвет по биологично разнообразие взе решения за седем защитени зони по Натура 2000

25.11.2013 г.

Предстои зоните да бъдат предложени за утвърждаване от Министерския съвет

 
 
 
1 | 2 | 3
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.