Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Новини

Проведе се втора сесия на експертна работна група 3 по проек...

На 16 януари 2017 г. се проведе втора сесия на експертна работна група 3: „Управление на изпълнението на Националната приоритетна рамка за действие по...

Създадени бяха работните групи по проект „Управленски подход...

Сформирани бяха експертните работни групи в изпълнение на Интегрирана Дейност 2 по проект „Управленски подход за мрежата Натура 2000“. В проекта е пр...

Приети са първите планове за управление на защитени зони

Приети са първите планове за управление на две защитени зони за опазване на дивите птици: BG0002099 "Кочериново" и BG0002101 "Мещица". Те са разраб...

Всички новини

Екологична мрежа Натура 2000

Екологична мрежа Натура 2000

Интерактивната карта на защитените зони НАТУРА 2000 Ви позволява да разгледате територията, която обхваща всяка зона, както и да търсите зона по име или код.

 
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.