Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Новини

До края на месец септември Еврокомисията приема кандидатури ...

Срокът за кандидатстване е 30 септември 2019г , като всяка организация, изпълняваща проекти, свързани с опазване на Европейската екологична мрежа Нату...

МОСВ започна изпълнението на проект „Знания за Натура 2000“

Министерство на околната среда и водите започна изпълнението на проект „Знания за Натура 2000“. Основната цел на проекта е повишаване на нивото на инф...

Две нови защитени зони в района на Рила планина ще опазват д...

С Решение №177 от 03.04.2019г. (ДВ бр.29/2019г.) Министерският съвет взе решение за определяне на две нови защитени зони в района на Рила планина – за...

Всички новини

Екологична мрежа Натура 2000

Екологична мрежа Натура 2000

Интерактивната карта на защитените зони НАТУРА 2000 Ви позволява да разгледате територията, която обхваща всяка зона, както и да търсите зона по име или код.

 
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.