Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Новини

Приети са първите планове за управление на защитени зони

Приети са първите планове за управление на две защитени зони за опазване на дивите птици: BG0002099 "Кочериново" и BG0002101 "Мещица". Те са разраб...

Обществено обсъждане на режимите в проекто-заповедите за обя...

Това е част от процедурата по обявяване на 234-те защитени зони за местообитанията, приети от Министерския съвет през периода 2007 – 2014 г. и включен...

Издадени са заповедите за обявяване на всички приети до моме...

С обнародването на заповедта за обявяване на защитена зона BG0002115 „Било“ в Държавен вестник (Заповед № РД – 330 от 28.04.2014 г. на министъра на ок...

Всички новини

Екологична мрежа Натура 2000

Екологична мрежа Натура 2000

Интерактивната карта на защитените зони НАТУРА 2000 Ви позволява да разгледате територията, която обхваща всяка зона, както и да търсите зона по име или код.

 
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.