Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Новини

Министерският съвет на Република България взе решение за изм...

С Решение № 223 от 24 април 2014г. (обн. ДВ бр.37 от 29.04.2014г.) Министерският съвет на Република България прие Списък на защитени зони за опазване ...

Заместник-министър Атанас Костадинов откри Трета национална ...

Заместник-министър Атанас Костадинов откри Трета национална кръгла маса на тема „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 20...

Информационната система за мрежата Натура 2000 получи наград...

Проект „Разработване и внедряване на единна информационна система за мрежата Натура 2000“, спечели първа награда в категория: „Национални ИТ проекти, ...

Всички новини

Екологична мрежа Натура 2000

Екологична мрежа Натура 2000

Интерактивната карта на защитените зони НАТУРА 2000 Ви позволява да разгледате територията, която обхваща всяка зона, както и да търсите зона по име или код.

 
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.