Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Новини

Четири български проекта се борят за европейските награди „Н...

Тази година за четвърти път Европейската комисия отличава забележителни достижения в управлението и опазването по „Натура 2000“ – мрежата на ЕС от з...

Стартира проект “Натура 2000 в Черно Море“ по процедура за д...

Основната цел на проекта е завършване на изграждането и развитието на мрежата „Натура 2000“ в морската среда. Основната дейност предвидена в рамките н...

НА 13.07.2017 г. БЕШЕ ПРОВЕДЕНА ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СЕСИЯ НА ЕК...

НА 13.07.2017 г. БЕШЕ ПРОВЕДЕНА ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СЕСИЯ НА ЕКСПЕРТНИ РАБОТНИ ГРУПИ 1 И 2 ПО ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.001-0001 “УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД ЗА МРЕЖАТ...

Всички новини

Екологична мрежа Натура 2000

Екологична мрежа Натура 2000

Интерактивната карта на защитените зони НАТУРА 2000 Ви позволява да разгледате територията, която обхваща всяка зона, както и да търсите зона по име или код.

 
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.