Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Новини

Правителството измени решения за приемане на списъци на защи...

Правителството прие Решение за изменения на решения на Министерския съвет за приемане на списъци на защитените зони за опазване на дивите птици и за о...

До 15 октомври 2019 г. Еврокомисията приема кандидатури за н...

Срокът за кандидатстване е удължен до 15 октомври 2019г., като всяка организация, изпълняваща проекти, свързани с опазване на Европейската екологична ...

МОСВ започна изпълнението на проект „Знания за Натура 2000“

Министерство на околната среда и водите започна изпълнението на проект „Знания за Натура 2000“. Основната цел на проекта е повишаване на нивото на инф...

Всички новини

Екологична мрежа Натура 2000

Екологична мрежа Натура 2000

Интерактивната карта на защитените зони НАТУРА 2000 Ви позволява да разгледате територията, която обхваща всяка зона, както и да търсите зона по име или код.

 
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.