Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Новини

НА 13.07.2017 г. БЕШЕ ПРОВЕДЕНА ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СЕСИЯ НА ЕК...

НА 13.07.2017 г. БЕШЕ ПРОВЕДЕНА ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СЕСИЯ НА ЕКСПЕРТНИ РАБОТНИ ГРУПИ 1 И 2 ПО ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.001-0001 “УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД ЗА МРЕЖАТ...

НА 05.04.2017 г. БЕШЕ ПРОВЕДЕНА ТРЕТА РАБОТНА СЕСИЯ НА ЕК...

В рамките на работната сесия бяха представени актуализиран четиристепенен подход за определяне на целите на мрежата Натура 2000, сравнителен анализ на...

Министерство на околната среда и водите одобри подход за упр...

За програмен период 2014-2020 г. Европейската комисия въведе нов подход по отношение на предоставянето на финансиране за мрежата Натура 2000, като изи...

Всички новини

Екологична мрежа Натура 2000

Екологична мрежа Натура 2000

Интерактивната карта на защитените зони НАТУРА 2000 Ви позволява да разгледате територията, която обхваща всяка зона, както и да търсите зона по име или код.

 
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.