Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

Новини

Заместник-министър Атанас Костадинов откри Трета национална ...

Заместник-министър Атанас Костадинов откри Трета национална кръгла маса на тема „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 20...

Министерският съвет на Република България взе решение за изм...

С Решение № 678 от 07 ноември 2013г.(обн. ДВ бр.99 от 15.11.2013г.)Министерският съвет на Република България прие Списък на защитени зони за опазване ...

Министерският съвет на Република България взе решение за изм...

С Решение № 660 от 01 ноември 2013г. (обн. ДВ бр.97 от 08.11.2013г.) Министерският съвет на Република България прие Списък на защитени зони за опазван...

Всички новини

Екологична мрежа Натура 2000

Екологична мрежа Натура 2000

Интерактивната карта на защитените зони НАТУРА 2000 Ви позволява да разгледате територията, която обхваща всяка зона, както и да търсите зона по име или код.

 
 

© Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Всички права запазени. МОСВ © 2013.